Bohatá diskusia počas Roadshow úradu vlády v Trenčíne

  • Dátum: 23. 11. 2015
  • Operačný program Technická pomoc

Minulý týždeň Roadshow Úradu vlády SR zavítala na dve stredné školy v Trenčíne: Súkromné gymnázium  Futurum a Športové gymnáziu na Kožušníckej, ktoré takisto mali skúsenosti z čerpaním finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie. Ďalších vyše 50 študentov úspešne zvládlo vstupné testy o EÚ či slohové práce na tému Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu.  Práve v nich mohli vyjadriť svoje postrehy, skúsenosti a názory týkajúce sa eurofondov. Ich práce budú vyhodnotené koncom januára 2016, autori najlepších môžu získať tablety, mobily, fotoaparáty či audioprehrávače.

 

V diskusii prejavili študenti 3.ročníkov záujem o konkrétne príklady realizovaných projektov priamo v ich meste či regióne, kriticky sa diskutovalo o zmysluplnosti niektorých projektov, o  tempe čerpania či výške poskytnutých financií. 

 

 

 

Paralelným podujatím bola v Trenčíne aj jedna z regionálnych konferencií zameraných na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020. Zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov predstavili strategické a programové dokumenty, a hlavne -  jednotlivé operačné programy. Účastníkmi konferencie boli možní prijímatelia finančnej pomoci, zástupcovia  samospráv – najmä miestnej samosprávy, ako aj neziskových organizácií a verejného sektoru vôbec. Bohatá a plodná bola aj diskusia, v ktorej sa prítomní detailnejšie zaujímali najmä o výzvy v rámci jednotlivých operačných programov, ktoré im umožnia uchádzať sa o podporu, ďalej o spôsobe a možnostiach ďalšieho získavania informácií o programoch – najmä v súvislosti s regiónom ich pôsobenia. Súčasťou Roadshow 2015  je aj putovná výstava zbierky fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.

 

 

 

Tento týždeň sa Roadshow 2015 v pondelok a utorok presunie na Obchodnú akadémiu a Strednú zdravotnícku školu v Trnave /od 8:50 hod/ a v stredu a štvrtok zamieri do Košíc, kde sa študenti Gymnázia na Poštovej a Gymnázia M.R.Štefánika popasujú s podobnými úlohami ako ich predchodcovia v Trenčíne či Bratislave a Nitre.  Regionálne konferencie sa budú konať budúci týždeň v Trnave v hoteli IMPIQ a v Košiciach v hoteli Hilton -  obidve od 8.30 hod. .