- Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-2

  • Dátum: 20. 11. 2015
  • Operačný program Životné prostredie

 

LXIV. výzva 3.1 – Správa o vyhodnotení výzvy č. OPŽP-PO3-15-2 z 28. 07. 2015

http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Sprava-o-vyzve-OPZP-PO3-15-2_pdf.zip