Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2014

  • Dátum: 18. 11. 2015
  • Operačný program Vzdelávanie

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument „Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2014“.

 

S výročnou správou sa môžete oboznámiť tu: http://www.minedu.sk/vyrocna-sprava-op-vzdelavanie-za-rok-2014/