Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

  • Dátum: 11. 11. 2015
  • Operačný program Životné prostredie

Webové sídlo www.opzp.sk boli aktualizované o oznam:

  Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/