Konferencia-Podpora zdravotníctva z fondov EÚ - skúsenosti Slovenskej republiky a Českej republiky.

  • Dátum: 11. 11. 2015
  • Operačný program Zdravotníctvo

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24. novembra 2015 sa uskutoční výročná konferencia s názvom Podpora zdravotníctva z fondov EÚ - skúsenosti Slovenskej republiky a Českej republiky. Konferencia, nad ktorou prevzal záštitu  minister zdravotníctva SR Viliam Čislák, sa zameria na prezentáciu dosiahnutých výsledkov a regionálneho prínosu úspešne zrealizovaných projektov  v programovom období 2007 – 2013 a prezentáciu podpory zdravotníctva z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020.

 

Informácie o mieste konania:

Dátum konania: 24. november 2015

Miesto konania: Ministerstvo Zdravotníctva SR, Kongresová sála, Limbová  2, Bratislava

Program konferencie: Program.doc