Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

  • Dátum: 29. 5. 2015
  • Sekcia Tlačové správy
  • Operačný program Technická pomoc

Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015.“ Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 1. februára do 31. mája 2015.

Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

 
 

Súťaží sa v jedinej kategórii - VIDEOSPOT.

VIDEOSPOT

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých stredných a  vysokých škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je zameraná na individuálnom audiovizuálnom spracovaní a originálnom zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch.

·         Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.

·         Rozsah zasielaných prác: maximálne 60 sekúnd, alebo séria troch spotov.

·         Povolené formáty: Mini – DVDVCam - BetaCam

·         Okrem toho bude nevyhnutné zaslať 2 kópie Master vo formáte DVD. Zároveň organizátor vyžaduje, aby k videu bola priložená verzia reklamného videa pre internet, ktorá môže byť realizovaná v jednom z nasledujúcich formátov: Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Video , AVIDIVX.

·         Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, ktorý je umiestnený na stránke http://www.nsrr.sk/.

Ocenenia

 

1.   Miesto: Kvalitná HD kamera

 

2.   Miesto: 2 lístky na trojdňový festival NOVA ROCK 2015  v Rakúsku

        (v prípade, že účastník  nemá 18 rokov,  dostáva lístok aj zákonný  

        zástupca alebo dospelý zástupca školy ako sprievod = plus 1 lístok)

 

3.   Miesto: 2 lístky na festival Pohoda 2015 (v prípade, že účastník nemá 18 rokov, dostáva lístok aj zákonný zástupca alebo dospelý zástupca školy ako sprievod = plus 1 lístok)

 

·         Príspevky spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti  posielať do 31. mája 2015 na poštovú adresu:

Úrad vlády SR

Odbor informovanosti a publicity

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015 - Kategória VIDEO SPOT

 Súťaž_ako pomohli_2015.pdf

Štatút súťaže Ako pomohli eurofondy môjmu okoliu_2015.pdf