Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

  • Dátum: 21. 7. 2014

V zmysle komunikačnej aktivity č. 3 Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, verzia 2.0 , účinného od 28. januára 2014, si Vás dovoľujeme informovať o včerajšom vydaní Výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013